nestůj a pojď...        

       Co jsme zač | Program | Místa konání  | Instruktoři | Materiály | Foto-galerie  | Kontakt
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

GUBBIO NESKAUTŮM...
 

Posláním kurzu Gubbio je přispět ke zkvalitnění práce s dětmi - jedním ze způsobů je intenzivní působení na jejich vedoucí - přinést jim inspiraci k činnosti s dětmi; rozšířit obzor v disciplínách, jejichž znalost je pro práci s dětmi nezbytná (pedagogika, psychologie...) a v neposlední řadě pak ukázat nové přístupy a metody pro jejich práci. 
Jedním z takových přístupů je např. "Filozofie pro děti" - ta může být nejen zajímavou metodou, kterou lze využít ve vaší práci s dětmi, ale pomáhá i vám -  k formování osobnosti vedoucího i vás samotných. Filozofie pro děti vám může ukázat váš vlastní pohled na svět... Na Gubbiu jsme si z programu Filozofie pro děti vzali příklad a filozofickým diskusím věnujeme samotný jeden blok.

Gubbiu nejde jen o zkvalitnění práce s dětmi v rámci skautských oddílů. Naším posláním je všeobecná snaha o zajištění kvalitní výchovy dětí ve volném čase. 

Interakce skautských vedoucí a lidí, kteří se věnují dětem v rámci jiných dětských organizací (nebo jen tak ze zájmu) může na kurzu oběma stranám přinést mnoho nových zkušeností a nápadů. Pestré složení takového společenství je téměř zárukou pro zajímavé diskuse, ale i možností ke konfrontaci různých zažitých přístupů, systémů i tradic.

Chcete do toho jít s námi? Pokud jste o tom jen trochu zauvažovali, neváhejte a kontaktujte nás. S každým se rádi individuálně domluvíme!

 
 
C H C E T E   S E  P Ř I H L Á S I T . . .  

     
  V ROCE 2009

    - přivítáme na kurzu jednotlivce
   se zájmem poznat systém
   skautských výchovných metod a
   ochotou podělit se o své
   zkušenosti v práci s dětmi
 
 
 
DO BUDOUCNA
   - připravujeme koncepci zcela nového kurzu zaměřeného podobně jako soudobé Gubbio, avšak stavějící na setkání lidí z různých organizací věnujícím se práci s dětmi
     
 

 

  Aktualizace: 
  8. prosince  2008

gubbio@seznam.cz