nestůj a pojď...        

       Co jsme zač | Program | Místa konání  | Instruktoři | Materiály | Foto-galerie  | Kontakt                                               >>> Nejste skauti?
________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

CO JSME ZAČ?
Gubbio je skautský lesní kurz určený lidem ve věku 17-20 let, kteří se věnují především práci s vlčaty a světluškami, je však otevřen i lidem působícím mimo junácké organizace. 

Velkou předností Gubbia je, že není kvalifikačním kurzem. Programová náplň se tak nemusí vázat obsahem čekatelských (ani jiných) zkoušek. Svobodné rozhodování o vzdělávacích cílech našeho kurzu nám umožňuje maximálně využít platfofmy, která vzniká jedinečným setkáním lidí podobného zaměření a podobných zájmů. 

Stavíme na tom, aby věk našich instruktorů byl blízký věku účastníků. I přesto dbáme na to, aby drtivá většina členů realizačního týmu měla velké množství zkušeností, o které se s vámi může dělit. 
Na Gubbiu nehledejte žádné "osobnosti soudobého skautingu" - náš tým je tvořen z lidí, kteří nejsou v čelních pozicích, nejsou iniciátory plošných změn ani autory nových stezek - jsou stejně jako vy lidé, kteří se s inovacemi musí vyrovnávat. Jsou však o krůček napřed a chtějí nasměrovat i vaše další kroky... 

Více o obsahové náplni kurzu se můžete dozvědět v sekci "program".


 CO JSME (BYLI) ZAČ ? 

Lesní kurz Gubbio byl ve svých prvních šesti ročnících koncipován jako kurz pro vůdce a později i vůdkyně vlčat (případně rovery a rangers, kteří vlčata pomáhají vést nebo se na to připravují). Od ostatních vlčáckých kurzů se lišil větší mírou duchovního programu, který byl inspirován odkazem života sv. Františka s Assisi, patrona vlčat. "Vlčáckou teorii může správný vůdce poznat jen ve chvíli, pokud se pokusí proměnit ve vlče" - to byl jeden z hlavních předpokladů každého účastníka kurzu. Zároveň však nepozbýt dostatek roverské touhy po dobrodružství a nadšení pro nejrůznější, někdy i velmi drsné, aktivity - to je umění každého absolventa Gubbia.

Lidí s výše uvedenými předpoklady a zájmy však bylo v soudobé skautské společnosti stále méně a s tím i stále méně zájemců o Gubbio takové, jaké doposud bylo. Moderní, přesto staré. Nastal čas změny. Gubbio se nechtělo stát kurzem, který by se na první pohled zalíbil a lidově řečeno "frčel". Gubbio se nechtělo vázat osnovami čekatelských zkoušek a přípravou na ně. V letech 2006 a 2007 si Gubbio vzalo za cíl představit českému skautingu něco u nás zcela nového. Gubbio seznamovalo s metodami  úspěšného pedagogického programu "Filosofie pro děti" v kombinaci s prvky zážitkové pedagogiky.

Po roční přestávce přichází Gubbio v roce 2009 s podobným konceptem jako v předcházejících dvou letech. Neklade však takový důraz na nácvik metody filozofování s dětmi, nýbrž samotnou metodu využívá k formování vlastní osobnosti každého z účastníků. 
I v roce 2009 zachováváme velkou participaci účastníků na plánování kurzu i vedení některých programových bloků. Mění se však způsob výběru odborných témat - zatímco v předchozích letech jsme dávali naprostou svobodu účastníkům, pro letošní kurz jsme vsadili na jedno téma - plán celoroční činnosti. Účastníci  odjedou z kurzu s konkrétními výstupy využitelnými v pravidelné činnosti s dětmi (přípravy schůzek, výprav...), ale i promyšleným přístupem k problémům, které se při takové činnosti objevují.

I přes větší otevřenost a nové metody zůstává Gubbio samo sebou. Zůstávají někteří instruktoři, zůstávají některé osvědčené aktivity, zůstávají zvyklosti kurzu a hlavně zůstává také jeho poslání - přispět ke zkvalitnění přístupu k dětem a k práci s nimi.

 

 
 
G U B B I O   J E: 

- lesní kurz - vzdělávací akce organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR

- malé italské městečko, podle něhož dostal kurz svůj název

- každoročně společenství fajn kluků a holek, kteří  jen nestojí a jdou zkusit něco nového...

Gubbio se od většiny jiných skautských akcí trochu liší. Na Gubbiu nečekejte maratón přednášek, ale raději se těšte na spoustu zajímavých diskusí a praktických programů. Jejich cílem je jednak  pokusit se společně hledat odpovědi na problémy, které jsou důležité pro naši další práci s dětmi, ale i vyzkoušet některé metody a postupy užitečné pro tuto práci. 

V dalších diskusích si zkusíme myslet trochu filozoficky. Budeme se tak zároveň učit tvůrčímu a kritickému myšlení a možná společně nakročíme k hlubšímu poznání sebe sama i světa kolem nás.

Ale nebojte. Všechny ty diskuse se střídají s řadou zajímavých (i zážitkových) her. A na své si přijdoutaké ti, kteří rádi tvoří rukama či chodí po výletech.

  
  Chtěli byste vědět o Gubbiu víc?
  Neváhejte a  zeptejte
se nás!
 

  Aktualizace: 
  7. prosince 2008

gubbio@seznam.cz